مهلت ارسال مقالات تا 15 اردیبهشت ماه 1396 تمدید گردید.

هزینه شرکت در کنفرانس ویژه اساتید و پژوهشگران محترم برای مقاله اول مبلغ 2000000 ریال و برای دانشجویان 1500000 ریال می‌باشد. هزینه مقاله دوم نیم بها (اساتید 1000000 ریال، دانشجویان 750000 ریال) می باشد و هزینه مقاله سوم اخذ نمی گردد.

این همایش با محوریت کاربردهای مختلف علوم ژئوماتیک در حوزه کشورهای جاده ابریشم برای اولین بار بمنظور کمک به احیای همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و با مشارکت آکادمی علوم چین در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌گردد. محورهای عمده همایش شامل ژئوپلیتیک، منابع طبیعی، مخاطرات طبیعی، کشاورزی و توسعه پایدار، مدیریت و برنامه ریزی شهری، پیشرفت‌های نوین در زمینه های GIS ،GPS و RS، مدل‌سازی اکوسیستم‌ها، مدیریت منابع آب، ایجاد زیرساخت‌های داده‌های مکانی، داده‌کاوی و سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب و تغییر اقلیم می‌باشد. 

  نحوه دریافت و داوری مقالات­  به صورت آنلاین می­ باشد.

برگزار کنندگان

حامیان